close
Breaking news

Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more

Czym jest e-sąd? Elektroniczny sąd

esąd - sąd elektroniczy

Sąd elektroniczny to metoda internetowej windykacji długów, której początki sięgają 2010 roku. Choć siedziba instytucji znajduje się na terenie Lublina, to nie ma tu żadnego znaczenia, skąd pochodzi osoba wnosząca daną sprawę. Ważne jest, aby na terytorium Polski znajdował się adres doręczeń lub adres zamieszkania dłużnika. Ideą sądów elektronicznych jest to, aby wszystkie działania można było załatwić wyłącznie drogą internetową poprzez Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (czyli EPU), bez korzystania z usług sądu stacjonarnego.

 

Czym dokładnie zajmuje się e-sąd?

W grę wchodzą jedynie sprawy pieniężne. W ten sposób można ubiegać się o odzyskanie należności, której wysokość da się wykazać na podstawie rozmaitych dokumentów (np. faktur czy umów), bez konieczności postępowania dowodowego. Co ważne – nie ma tu żadnych ograniczeń odnośnie wartości długu.

 

Osoba, która chce poprzez e-sąd żądać zwrotu należności, musi wykonać kilka czynności. Ponieważ wszystko przeprowadza się jedynie drogą online, poprzez stronę www sądu elektronicznego, trzeba zarejestrować na niej swoje konto użytkownika wraz z podaniem danych. Chodzi tu o imię, nazwisko, PESEL, numer dowodu, adres zamieszkania, adres e-mail i adres korespondencyjny. Warto przy okazji wspomnieć, że pozwany może kontaktować się z e-sądem zarówno pocztą tradycyjną, jak i elektroniczną (o ile wyrazi taką wolę).

 

Po poprawnej weryfikacji danych, klient może wnieść do sądu elektronicznego pozew. Warunkiem tego jest przede wszystkim prawidłowe wypełnienie i złożenie odpowiedniego formularza. Konieczne jest też uiszczenie opłaty procesowej w wysokości 1,25 procent od wartości kwoty dochodzeniowej. Trzeba także wiedzieć, że pobierana jest prowizja (1%) przez operatora systemu e-płatności. Niezbędne jest również określeniu daty wymagalności na podstawie np. terminu płatności na fakturze, a także podanie danych pozwanego (NIP, PESEL, KRS). Dowody nie są dołączane do pozwu, ale należy je wskazać. Wszystkie pisma muszą zawierać podpis elektroniczny.

 

Sąd elektroniczny to duże ułatwienie przy prostych sprawach związanych z nieuiszczonymi należnościami. Dzięki tej metodzie długi odzyskiwane są szybciej, sprawniej i taniej. Na dodatek wszystko może odbyć się zdalnie, bez wychodzenia z domu i stawiania się w siedzibie instytucji. Warto również wspomnieć, że sąd elektroniczny działa dosyć skutecznie, co również zachęca do korzystania z tej możliwości. Jeśli jednak dłużnik, mimo prawomocnego wyroku i nakazu zapłaty, wciąż nie dokona zwrotu długu, wówczas sprawa trafia do komornika.

Story Page