close
Breaking news

Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more

Masowy napływ pracowników z Ukrainy a legalne zatrudnienie Ukraińca

Masowy napływ pracowników z Ukrainy a legalne zatrudnienie Ukraińca
Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa zawsze dąży do gromadzenia? Przykłady monopolu

 

W maju 2017 roku, na podstawie orzeczenia organów Unii Europejskiej, zniesiony został tak zwany ruch wizowy dla Ukraińców. Od tamtego czasu obywatele Ukrainy mogą swobodnie podróżować do krajów Unii Europejskiej – w tym również do Polski – bez konieczności posiadania wizy. Liczba Ukraińców w Polsce wciąż rośnie. Jak wygląda zatrudnienie obywatela Ukrainy na umowę zlecenie? Legalne zatrudnienie Ukraińca – co to znaczy?

Celem podróży Ukraińców nie jest już tylko turystyka, ale przede wszystkim chęć podjęcia pracy zarobkowej. Wielu polskich pracodawców boryka się z brakami kadrowymi, dlatego decyduje się na zatrudnienie obywatela Ukrainy na umowę zlecenie. Coraz bardziej popularne jest legalne zatrudnienie Ukraińca do prac sezonowych. W praktyce jednak wielu polskich zleceniodawców ma spore problemy z rozliczaniem podatkowym i składkowym umów zlecenia, na które zatrudnieni są obywatele Ukrainy. Wbrew pozorom nie jest to takie trudne.

Zatrudnienie obywatela Ukrainy na umowę zlecenie – kiedy jest możliwe?

Jeżeli obywatel Ukrainy przyjeżdża do Polski, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby zatrudnić go na umowę zlecenie lub nawet na umowę o pracę. Legalne zatrudnienie Ukraińca to pewność dla Ciebie i dla niego. Aby jednak zatrudnienie obywatela Ukrainy na umowę zlecenie lub na umowę o pracę mogło w pełni dojść do skutku, to Ukrainiec musi spełnić kilka warunków:

  • posiadać ważny paszport biometryczny,
  • uzasadnić cel pobytu w Polsce i wskazać czy ma on charakter turystyczny, rodzinny czy właśnie jest związany z podjęciem działalności zarobkowej,
  • wskazać warunki zaplanowanego pobytu – gdzie będzie mieszkał i z czego się będzie utrzymywał,
  • wykazać, że posiada albo będzie posiadał stosowne środki finansowe, pozwalające na pobyt w Polsce – to jest 300 zł, gdy pobyt ma trwać nie dłużej niż 3 dni i po 75 zł za każdy kolejny dzień pobytu, w wypadku przekroczenia 3 dni,
  • nie odmówiono mu wcześniej wjazdu na terytorium Polski czy innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  • nie jest uznany za osobę zagrażającą porządkowi publicznemu.

Zatrudnienie obywatela Ukrainy na umowę zlecenie – jak to zrobić?

Jeśli chcesz zawrzeć z Ukraińcem umowę zlecenie to podlega ona przepisom polskiego kodeksu cywilnego i tak naprawdę nie różni się niczym od umowy zlecenia, zawartej z obywatelem Polski. Zatem stawka minimalna wynagrodzenia dla Ukraińca jest taka sama, jak dla Polaka.

Zatrudnienie obywatela Ukrainy na umowę zlecenie będzie najkorzystniejsze przy wykorzystaniu tak zwanej procedury uproszczonej. Odbywa się to na podstawie zarejestrowanych we właściwym urzędzie pracy oświadczeń pracodawców, którzy mają zamiar powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Dzięki temu nie jest już konieczne uzyskiwanie dodatkowego zezwolenia na pracę przez obywatela Ukrainy. Jednak w przypadku tej procedury są pewne ograniczenia. Jednym z nich jest skrócenie możliwego okresu pracy dla Ukraińca do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Jako pracodawca zobowiązany będziesz w oświadczeniu zawrzeć informację, że decydując się na zatrudnienie obywatela Ukrainy na umowę zlecenie, nie robisz tego tylko i wyłącznie z powodu braku osób chętnych do pracy. Wzory wszystkich koniecznych dokumentów można znaleźć w każdym powiatowym urzędzie pracy.

Legalne zatrudnienie Ukraińca w Polsce a polski rynek pracy

Analitycy informują, że masowa migracja zarobkowa ludności z Ukrainy odbija się negatywnie na polskim rynku pracy. Zatrudnienie obywatela Ukrainy na umowę zlecenie i inne legalne zatrudnienie Ukraińca powoduje spowolnienie wzrostu płac. Obywatele Ukrainy godzą się pracować za mniejsze pieniądze niż Polacy. Co za tym idzie przedsiębiorcy zastępują droższych Polaków, tańszymi pracownikami ze Wschodu. Polacy natomiast wciąż wyjeżdżają za granicę w poszukiwaniu wyższych zarobków i lepszej przyszłości.

Migrację Ukraińców do Polski śmiało można porównać do migracji Polaków do Niemiec czy Wielkiej Brytanii. Rodzi ona bardzo podobne skutki. Obywatele Ukrainy – podobnie jak my Polacy za granicą – okazują się politycznie i ekonomicznie użyteczni dla miejscowego rządu. Z drugiej strony Ukraińcy stopniowo zwiększają swoje wymagania finansowe i stają się już coraz mniejszą konkurencją dla Polaków.


Zobacz także: Jak wpłynie spotkanie OPEC na przyszłość ropy naftowej?


Tagi: ,

Story Page