close
Breaking news

Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more

Narzuty na wynagrodzenia – ile płaci za nas pracodawca?

Narzuty na wynagrodzenia – ile płaci za nas pracodawca?
Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa zawsze dąży do gromadzenia? Przykłady monopolu

 

Pracodawca w swojej firmie może Cię zatrudnić w oparciu o różnorodne umowy, zaczynając od umowy o pracę, a kończąc na umowach cywilnoprawnych. W zależności od tego koszt zatrudnienia Ciebie będzie zmienny. Ile wynosi całkowity koszt pracodawcy? Umowa o pracę, umowa zlecenie a może umowa o dzieło? Zobacz jak zmieniają się koszty w zależności od formy zatrudnienia. Czym są narzuty na wynagrodzenia?

Narzuty na wynagrodzenia to nic innego jak szereg obowiązkowych składek, które płaci pracodawca zatrudniając pracownika. Narzuty na wynagrodzenia mają ściśle socjalny charakter. Zwiększają bezpieczeństwo finansowe pracowników oraz stanowią swego rodzaju zabezpieczenie. Niestety przez to Twoje wynagrodzenie netto będzie mniejsze a pracodawca podniesie dodatkowe koszty. Wynagrodzenie dla Ciebie jako pracownika to zaledwie 60 procent wydatków, jakie składają się na koszt zatrudnienia każdego pracownika. Resztę stanowią składki, między innymi na ubezpieczenie społeczne.

Narzuty na wynagrodzenia – co wchodzi w ich skład?

Narzuty na wynagrodzenia to dość pokaźna lista opłat. Obok wynagrodzeń pracodawca uiszcza dodatkowo:

 • składki z tytułu ubezpieczenia społecznego,
 • składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Z kolei zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych składka na ubezpieczenie społeczne obejmuje:

 • składkę na ubezpieczenie emerytalne,
 • składkę na ubezpieczenie rentowe,
 • składkę na ubezpieczenie chorobowe,
 • składkę na ubezpieczenie wypadkowe.

Składki na ubezpieczenie emerytalne mają zapewnić Ci emeryturę z ZUS i z wybranego przez Ciebie funduszu emerytalnego, do którego trafia część płaconych przez Ciebie składek. Ubezpieczenie rentowe natomiast ma na celu chronić Ciebie i Twoją rodzinę na wypadek różnych zdarzeń losowych, jak: kalectwo, choroba czy śmierć. W razie nieszczęśliwych zdarzeń dochodzi do wypłaty renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty pogrzebowej czy zasiłku pogrzebowego. Tego typu narzuty na wynagrodzenia są bardzo ważne, ponieważ zabezpieczają Twoją przyszłość.

Podobnie ważne jest ubezpieczenie chorobowe. W razie konieczności pozwala Ci uzyskać:

 • zasiłek chorobowy – jeżeli choroba sprawia, że pracownik jest niezdolny do pracy,
 • świadczenie rehabilitacyjne – jeżeli po skorzystaniu z zasiłku chorobowego pracownik nadal nie jest zdolny do pracy z powodu choroby, ale dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskaniem przez pracownika zdolności do pracy,
 • zasiłek macierzyński – jeżeli pracownik urodzi dziecko lub przyjmie dziecko w wieku do 1 roku na wychowanie.

Narzuty na wynagrodzenia w postaci ubezpieczenia wypadkowego zapewniają natomiast wypłatę świadczeń takich jak zasiłek chorobowy czy świadczenie rehabilitacyjne, jeżeli pracownik uleganie wypadkowi przy pracy lub zapadnie na chorobę zawodową.

Narzuty na wynagrodzenia – kto je finansuje?

Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkie płace pieniężne brutto, czyli wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe oraz różnego rodzaju premie, nagrody i dodatki. Ze zsumowanej kwoty pracodawca potrąci Ci część składek na ubezpieczenie społeczne. Drugą część zapłaci sam.

Kto pokrywa narzuty na wynagrodzenia? Składkę na ubezpieczenie chorobowe finansuje sam pracownik, natomiast składkę na ubezpieczenie wypadkowe finansuje pracodawca. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowne finansowane są po połowie przez pracownika i pracodawcę.

Całkowity koszt pracodawcy – umowa o pracę

Wzrost płacy minimalnej oznacza również wzrost kosztów pracy. Ile wynosi całkowity koszt pracodawcy? Umowa o pracę obwarowana jest konkretnymi procentowymi składkami. Jeżeli zsumujemy wszystkie składki odprowadzane od płacy minimalnej, czyli od 2100 zł, to całkowity koszt zatrudnienia pracownika w 2018 roku wyniesie 2532,81 zł i rozkłada się następująco:

 • składki finansowane przez pracodawcę: 432,81 zł,
 • składki finansowane przez pracownika: 451 zł,
 • podatek dochodowy: 119 zł,
 • wynagrodzenie netto dla pracownika: 1530 zł.

Całkowity koszt pracodawcy – umowa o pracę a umowa zlecenie i umowa  o dzieło

Nie da się ukryć, że umowa o pracę generuje największe koszty dla pracodawcy, chyba że porównamy ją z umową zlecenie, która jest jedynym źródłem zatrudnienia pracownika. W tej sytuacji koszty pracownika będą dokładnie takie same. Inaczej już będzie w przypadku umowy zlecenia dla studenta, który nie ukończył 26 roku życia oraz dla osób zatrudnionych dodatkowo w innej firmie. Wtedy jedynymi kosztami jakie ponosi pracodawca jest wynagrodzenie brutto.

Przy umowach o dzieło – podobnie jak przy studenckiej umowie zlecenie i umowie zlecenie dla pracownika zatrudnionego dodatkowo w innej firmie – nie odprowadza się żadnych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki temu kosztem uzyskania przychodów przedsiębiorcy będzie jedynie wynagrodzenie brutto zatrudnionego. Nie dziwi więc fakt, że pracodawcy najchętniej zatrudniają pracowników w oparciu o studencką umowę zlecenie czy umowę o dzieło.


Zobacz także: Kreacja pieniądza – czym jest i czy można ją zatrzymać?


Tagi: ,

Story Page