close
Breaking news

Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more

Czy płaca minimalna to dobry pomysł? Najniższa krajowa na cenzurowanym

Czy płaca minimalna to dobry pomysł? Najniższa krajowa na cenzurowanym
Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa zawsze dąży do gromadzenia? Przykłady monopolu

 

Wolny rynek daje ogromne możliwości. Zapewnia swobodę działalności gospodarczej, możliwość zarabiania na różnego rodzaju towarach i usługach oraz szansę na zbudowanie prężnie działającego przedsiębiorstwa. W tym pędzie muszą się jednak pojawiać pewne hamulce. A jednym z kluczowych buforów dla ludzi ubogich jest bezpieczeństwo minimalnych zarobków. Czy jednak najniższa krajowa na pewno jest dobrym pomysłem?

Przedsiębiorczość z całą pewnością stanowi jedną z podstaw zamożności społeczeństwa i stanu gospodarki. Z drugiej strony przedsiębiorczość musi umieć się dzielić. Jej działanie nie może kierowcą się wyłącznie zasadą jednostkowego dobrobytu. Ten dobrobyt należy dystrybuować w części także na swoich pracowników. Aby właściciele firm nigdy o tym nie zapominali, w Polsce oraz szeregu innych krajów europejskich funkcjonuje coś takiego jak najniższa krajowa. To kwota minimalna, którą pracownik musi otrzymać za miesiąc pracy przy zatrudnieniu w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin.

Najniższa krajowa w ciągu 26 lat wzrosła o 2100 proc.!

Nad Wisłą termin minimalnego wynagrodzenia jest regulowany ustawą z dnia 10 października 2002 roku. Ustawa zastąpiła wcześniej obowiązujące zapisy prawne. Akt zobowiązuje rząd do corocznej korekty kwoty i publikacji jej na mocy obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów. W roku 2018 najniższa krajowa wynosi 2100 złotych brutto. Kwota choć nadal nie robi wrażenia, okazuje się trzykrotnie wyższa od sumy, którą pracownicy otrzymywali w roku 2000. Jeszcze większa dysproporcja dotyczy lat dziewięćdziesiątych. W roku 1992 kwota minimalna była 21-krotnie niższa!

Według danych Eurostatu z roku 2018 najniższa krajowa w Polsce ma bardzo podobną wartość jak w Estonii, Słowacji, Chorwacji czy Czechach. Jeżeli chodzi o odsetek osób zarabiających miesięcznie mniej niż 105 proc. wartości kwoty minimalnej, nad Wisłą w roku 2014 sięgnął on mniej więcej 12 proc. A to stanowi wzrost o 5 proc. w stosunku do roku 2012. O ile w roku 2012 odsetek był identyczny jak chociażby we Francji, o tyle w roku 2014 było nam zdecydowanie bliżej do Portugalii. Wzrost liczby osób, których zarobki dyktuje kwota minimalna jest trendem, w który oprócz Polski wpisała się także Rumunia, Bułgaria, Francja, Grecja, Węgry, Czechy czy Holandia.

Kwota minimalna to nie tylko pensja, ale i parę innych obciążeń

Jakie tak właściwie zadanie pełni najniższa krajowa? Zdaniem ekonomistów z Międzynarodowej Organizacji Pracy ma być środkiem pozwalający na dążenie do likwidacji nadmiernej eksploatacji pracowników, walki z ubóstwem, zapewnienie odpowiedniego poziomu życia, niwelowanie konfliktów w pracy czy eliminowanie szkodliwych form konkurencji. Warto jednak pamiętać o tym, że płaca minimalna to niestety nie tylko pensja, ale i dodatkowe obciążenia dla przedsiębiorców w postaci podatków czy składek emerytalnych. Pracodawcy od lat wskazują na nadmierne obciążenia i starają się coraz częściej obchodzić kwotę minimalną.

Najczęściej stosowane są dwie metody. W pierwszej pracownicy są zatrudniani w oparciu o umowy cywilnoprawne, a w szczególności na umowę o dzieło. W takim przypadku nie funkcjonuje kwota minimalna, a do sumy ustalonej z zatrudnianym (często niższej od płacy minimalnej) doliczany jest jedynie podatek dochodowy. Drugą i nieco bardziej drastyczną metodą jest zatrudnianie pracowników bez umowy. Wybierając tą opcję pracodawca musi się jednak liczyć z poważnymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi w razie wykrycia procederu. Grozi mu kara pieniężna dochodząca do 30 tysięcy złotych oraz konieczność zapłacenia zaległych podatków i składek ZUS-owskich.

Jest sposób i na umowy zlecenia: kwota minimalna za godzinę pracy

Najniższa krajowa jest z rządowego punktu widzenia świętością. Właśnie dlatego władze postanowiły się zastanowić jak zredukować ilość umów cywilno-prawnych. Jedną z metod stało się wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla umów zlecenia. Przepisy w tej sprawie weszły w życie 1 stycznia roku 2017. W roku 2018 godzina pracy nie może być tańsza niż 13,70 złotego brutto. Na rękę oznacza to kwotę nieznacznie przekraczającą 10 złotych. Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej w ramach umowy zlecenie z automatu narzuciło konieczność godzinowego rozliczenia jej wykonania.


Zobacz także: Wybory w USA – czy mają wpływ na amerykańską gospodarkę?


Tagi: ,

Story Page