close
Breaking news

Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa ...read more

Projekt 500 zł na dziecko – nieudana akcja rządu?

Projekt 500 zł na dziecko – nieudana akcja rządu?
Newsy Prawne » Gospodarka » Monopol na wolnym rynku – struktura rynkowa zawsze dąży do gromadzenia? Przykłady monopolu

 

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w maju 2018 roku urodziło się 32 tysiące dzieci. To kolejny spadkowy miesiąc, jeżeli porównamy go z ubiegłym rokiem. Projekt 500 zł na dziecko kosztuje budżet około 23 miliardy złotych rocznie. Mamy prawie bilion złotych długu publicznego. Tysiące dzieci wciąż nie dostaje pieniędzy z rządowego programu, choć im się należą. Czy to oznacza, że projekt 500 zł na dziecko przestał działać? Czy złożenie wniosku 500 plus jest łatwe?

Projekt 500 zł na dziecko miał odciążyć finansowo rodziny, które wychowują dzieci oraz zachęcić rodziców do posiadania liczniejszego potomstwa. Ma to być inwestycja w rozwój polskich rodzin oraz milowy krok w kierunku poprawy sytuacji materialnej ludzi. Czy projekt 500 zł na dziecko faktycznie realizuje swoje główne założenia?

Okazuje się, że wysoki stopień zamożności rzadko decyduje o chęci posiadania dzieci. Gdyby faktycznie tak było to w zamożnych rodzinach rodziłoby się najwięcej dzieci. Tymczasem tak nie jest. Projekt 500 zł na dziecko niewątpliwie przyczynia się do łatania dziur w budżecie domowym rodzin wielodzietnych. Z perspektywy polskich rodzin ciężko ocenić go jako nieudany. Rząd chciał jednak zwiększyć tym sposobem dzietność w naszym kraju. Niestety najświeższe dane pokazują, że dynamika programu powoli się wyczerpuje. Po wzroście liczby urodzin – zaraz po wprowadzeniu programu 500 plus – od pewnego czasu obserwujemy tylko spadki.

Złożenie wniosku 500 plus – jak i gdzie?

Złożenie wniosku 500 plus od 1 lipca 2018 roku jest dużo szybsze. Od teraz dokumenty o przyznanie 500 plus możesz składać także online przez internet. To duże ułatwienie, zwłaszcza dla zapracowanych rodziców. Obok tego pozostawiono możliwość składania pisma:

  • bezpośrednio w gminie,
  • oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Złożenie wniosku 500 plus i przyznanie świadczenia odbywa się cały czas na tych samych zasadach. Zgodnie z prawem projekt 500 zł na dziecko przysługuje każdej rodzinie na każde drugie i kolejne dziecko, niezależnie od osiąganych dochodów. W przypadku mniej zamożnych rodzin wsparcie przysługuje również na pierwsze dziecko. Przy czym warunkiem jest nieprzekroczenie 800 zł netto dochodu na osobę lub 1200 zł netto, jeżeli w rodzinie jest co najmniej jedno niepełnosprawne dziecko. Warto zaznaczyć, że zasiłek rodzinny czy świadczenia z pomocy społecznej nie są wliczane do dochodu rodziny.

Złożenie wniosku 500 plus – wymagane załączniki

Aby projekt 500 zł na dziecko został przyznany konieczne jest podanie:

  • danych osoby starającej się o świadczenie (imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL lub dokument potwierdzający tożsamość),
  • danych dzieci będących pod opieką osoby składającej wniosek (imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL oraz stan cywilny).

Złożenie wniosku 500 plus wymaga również dołączenia:

  • zaświadczenia o wszystkich dochodach (w tym o dochodach z gospodarstwa rolnego),
  • innych dokumentów pozwalających ustalić prawo do uzyskania świadczenia (dokumenty potwierdzające wiek dziecka czy orzeczenia i wyroki sądu rodzinnego).

Złożenie wniosku 500 plus pozostaje bez szans na pozytywne rozpatrzenie jeżeli:

  • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
  • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo znajduje się pod pieczą zastępczą,
  • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
  • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o bardzo podobnym charakterze.

Projekt 500 zł na dziecko – jaki ma wpływ na dzietność?

Choć liczba narodzin w Polsce od jakiegoś czasu maleje to analitycy alarmują, żeby nie wyciągać zbyt pochopnych wniosków. Wynagrodzenia w Polsce stopniowo idą w górę a świadczenia socjalne wydają się być coraz mniej potrzebne. Liczba urodzeń drugiego dziecka wzrosła w 2016 roku o 6 procent w porównaniu do roku poprzedniego. Zanotowano natomiast 10 procentowy wzrost porównując rok 2016 do roku 2017. Tendencję rosnącą wykazują również narodziny trzeciego dziecka.  Odpowiednio o 9 procent i o 18 procent.

Z kolei liczba urodzeń pierwszego dziecka wciąż spada. Projekt 500 zł na dziecko nie zmienił nic w tej materii. Ci, którzy myśleli, aby mieć kolejne dziecko faktycznie podejmują szybszą decyzję o powiększeniu rodziny. Ciężko jest natomiast zachęcić osoby bezdzietne do założenia rodziny. Niepokojący jest fakt, że będzie spadać liczba kobiet w wieku produkcyjnym.

Istotnym ograniczeniem w zakładaniu rodzin jest kreowany w mediach jej wizerunek. Dominuje przeświadczenie o luźnych związkach, najwyżej z jednym dzieckiem. Sytuacja materialna nie jest główną przeszkodą przyszłych rodziców. Chociaż faktycznie ludzie boją się, że obniży się ich standard życia po pojawieniu się dziecka. Konieczność wycofania się z życia zawodowego wydaje się być jednak istotniejszą barierą w podjęciu decyzji o rodzicielstwie.


Zobacz także: Opodatkowanie marketów w Polsce – czy zniszczy gospodarkę?


Tagi: ,

Story Page